BRANDVEILIGHEIDSSCAN

Het in kaart brengen en het optimaliseren van de brandveiligheid in een gebouw begint met een inspectie: de brandveiligheidsscan.

VERGUNNINGEN

Voor jouw gebouw is de kans erg groot dat een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding brandveilig gebruik verplicht is.

BEHEER BRANDMELDINSTALLATIE

Het beheer, periodieke controles en periodiek en preventief onderhoud: Certiva verzorgt al deze taken graag voor je. Met goed opgeleid personeel en een efficiënte back office.