Digitaal logboek

Om aan te kunnen tonen dat de brandmeldinstallatie in jullie gebouw voldoet aan de wetgeving, kan alle relevante informatie in een digitale logboek worden gezet.

ONTRUIMINGSPLAN

Een ontruimingsplan is voor veel gebouwen verplicht. Niet voor niets, want in dit plan wordt exact aangegeven wie bij een calamiteit welke actie moet ondernemen.

BOUWPLANTOETSING

Het ontwerp van een gebouw wordt in een bouwplantoetsing getoetst aan de brandveiligheidsvoorschriften. Zo is vooraf bekend of het plan voldoet aan de wetgeving en succesvol kan worden uitgevoerd.